شرکت وارش تجارت کاسپين

بیش از یک دهه سابقه در حوزه دخانیات، تولید،توزیع و مفتخر به واردات از مبادی گمرکات قانونی کشور

۳ اسفند ۱۴۰۲

توتون پیپ

توتون وارداتی با همکاری شرکت DAN TOBACCO آلمان، گلچینی از توتون های فرآوری شده از سراسر دنیا و با استاندارد اروپا تولید 1396 با بسته بندی 50 گرمی

توتون سیگارپیچ

توتون وارداتی سیگارپیچ گزیده ای از بهترین توتون های ویرجینیا و لاتاکیا فاقد مواد افزودنی، تولید سال 1397 در بسته بندی های 33 گرمی

توتون پیپ

توتون وارداتی با همکاری شرکت DAN TOBACCO آلمان، گلچینی از توتون های فرآوری شده از سراسر دنیا و با استاندارد اروپا تولید 1394 با بسته بندی 42/5 گرمی

توتون سیگارپیچ

توتون سیگارپیچ وارداتی گزیده ای از بهترین توتون ها با همکاری شرکت PLANTA آلمان تولید سفارشی در سال 1396 به صورت محدود در قوطی های 50 گرمی

توتون پیپ

توتون پیپ وارداتی با همکاری شرکت PLANTA آلمان، گلچینی از توتون های آروماتیک از سراسر دنیا تولید سال 1396 با استاندارد اروپا در قوطی های 50 گرمی

توتون پیپ

توتون وارداتی با همکاری شرکت DAN TOBACCO آلمان، گلچینی از توتون های فرآوری شده از سراسر دنیا و با استاندارد اروپا تولید 1395 در قوطی فلزی 100 گرمی